Техническа документация и декларация за съответствие с изискванията на ЕС на предлаганите в магазина продукти. 

В нея се дава информация за дизайна , производството и функционирането на даден продукт и съдържа данните, необходими за показване на съответствието на продукта с приложимите изисквания.

Съни Х3М ЕООД 131326917, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Мъдрен 27, декларира в качеството си на вносител, че продуктите отговарят на описаните по-долу изисквания и стандарти.

Цялата предоставена информация е добросъвестно предадена и отразява данните с които разполагаме в настоящия момент, като по тази причина не може да се използва срещу нас.

Декларация за съответствие Relax

Декларация за съответствие Spokey

Декларация за съответствие Liquid Force

Декларация за съответствие Ascan

Декларации за съответствие Bare

Декларация за съответствие Unifiber

Декларация за съответствие Fashy

Декларация за съответствие Golfinho

Декларация за съответствие Regatta

Декларация за съответствие Joluvi | Mosconi

Декларация за съответствие GUL

Декларация за съответствие Aropec

Декларации за съответствие на останалите продукти

Инструкции за употреба: